Zaproszenie

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Zbliża się termin pierwszego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej. W dniach
14–16 września 2023 r. spotkamy się w Rzeszowie. Będzie to drugie ważne wydarzenie naukowe dotyczące ortopedii dziecięcej w Polsce w tym roku. Za nami bardzo udany organizacyjnie i naukowo Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej (EPOS) w Krakowie, w którym uczestniczyło wielu polskich ortopedów. Świadczy to o potencjale naukowym i zaangażowaniu naszego środowiska.
Mam nadzieję, że w Rzeszowie to zaangażowanie się potwierdzi, zarówno liczbą nadsyłanych prac,
jak i liczbą uczestników Zjazdu. 

Zachęcając do udziału w I Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej proszę o nadsyłanie streszczeń prac naukowych oraz informuję, iż w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym prof. Markiem Napiontkiem planujemy zamieszczenie streszczeń, które spełnią kryteria kwalifikacji do prezentacji na Zjeździe, w trzecim, tegorocznym numerze Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej, a prace wskazane przez Komitet Naukowy Zarządu naszego Towarzystwa będą opublikowane w pełnej wersji w kolejnych numerach naszego czasopisma naukowego.

Przypominam, że podczas Zjazdu podejmujemy tematykę leczenia następstw patologii dziecięcego biodra prowadzących do powikłań i deformacji w postaci martwicy, przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych czy konfliktu udowego-panewkowo z udziałem Gości, uznanych autorytetów tej tematyki, profesorów Manuela Ribasa i Moritza Tannasta. W porozumieniu z Konsultantem Krajowym – profesorem Jarosławem Czubakiem oraz nominowanym do tego zagadnienia przez Zarząd Towarzystwa – profesorem Markiem Synderem chcemy podjąć w osobnej sesji tematycznej zagadnienie protezoplastyki stawu biodrowego w wieku rozwojowym oraz u młodych dorosłych. W oparciu o dane polskiego rejestru endoprotezoplastyki oraz polskich i światowych doświadczeń, przedstawimy aktualne wskazania do jej stosowania i przewidywane kierunki rozwoju.

W czasie uroczystego otwarcia Zjazdu – w czwartek – przewidujemy interesujące wydarzenia, w tym wystąpienie profesora Klausa Parscha na temat historii ortopedii dziecięcej jako mostu do przyjaźni polsko-niemieckiej na przestrzeni ostatnich lat oraz wykład inauguracyjny prof. Tomasza Kotwickiego na temat leczenia schorzeń kręgosłupa od wieku dziecięcego po starość. 

Staramy się o atrakcyjny program koleżeński Zjazdu i zapraszamy do spotkania w coraz piękniejszym Rzeszowie.

 

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.