Program

Program szczegółowy

Do pobrania 

14:00-16:30 Rejestracja uczestników

 

Hotel BRISTOL Tradition & Luxury, ul. Mikołaja Kopernika 12

17:00-18:00 Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej
19:00-21:00 Uroczyste otwarcie Zjazdu – Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Dąbrowskiego 83

 

Przemówienie Prof. dr. hab. n. med. Sławomira Sneli i zaproszonych gości


Wykład inauguracyjny: Pediatric Orthopaedics – a Sustaining Bridge in German – Polish Friendship – Profesor Klausdieter Parsch (Niemcy)

Kręgosłup – od dziecka do wieku podeszłego – możliwości nowoczesnej ortopedii – Profesor Tomasz Kotwicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej

Prezydent Rzeszowa – Konrad Fijołek

Poczęstunek

07:40-17:00 Rejestracja
08:30-08:45 Powitanie uczestników
08:45-10:30 Sesja I – Leczenie następstw młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej
i innych patologii dziecięcego biodra – część 1 | Prowadzący: Jarosław Czubak, Sławomir Snela, Moritz Tannast
08:45-09:05 Treatment of slipped capital femoral epiphysis in 2023. Where are we? Moritz Tannast (Niemcy)
09:05-09:13 Osteotomia podgłowowa w leczeniu młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej stopnia III – wskazania, taktyka postępowania, wyniki i problemy Bartosz Jarosław Bąbik, Waldemar Przybysz, Jarosław Czubak (Otwock)
09:13-09:21 Wyniki leczenia zmodyfikowanym sposobem Dunna w młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej Jarosław Feluś (Kraków), Sławomir Snela, Paweł Bilski, Daniel Szyjduk (Rzeszów)
09:21-09:29 Analiza radiologiczna wyników leczenia złuszczenia głowy kości udowej (SCFE) u dzieci z wyszczególnieniem występowania zespołu konfliktu udowo-panewkowego (FAI) Piotr Sobczuk, Krzysztof Małecki, Kryspin Niedzielski (Łódź)
09:29-09:37 Jałowa martwica głowy kości udowej po leczeniu chirurgicznym zmodyfikowaną metodą Dunna u pacjentów z młodzieńczym złuszczeniem głowy kości udowej Jan Szymczak, Paweł Koczewski, Marek Jóźwiak (Poznań)
09:37-09:45 Własne doświadczenia w leczeniu SCFE Paweł Bilski, Daniel Szyjduk (Rzeszów)
09:45-09:53 Wyniki leczenia wg zmodyfikowanej metody Dunna młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej Grzegorz Golański, Kryspin Niedzielski (Łódź)
09:53-10:01 Leczenie chirurgiczne młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej zmodyfikowaną procedurą Dunna Tomasz Albrewczyński,
J. Michał Deszczyński (Warszawa)
10:01-10:09 Obustronne złuszczenie głów kości udowych u pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu FHHNC Tomasz Raganowicz, Monika Sarna, Sylwester Tchórzewski (Lublin)
10:09-10:30 Kiedy należy, a kiedy nie należy wykonywać osteotomii okołopanewkowej – 25-letnie doświadczenia Jarosław Czubak (Otwock)
10:30-11:00 Przerwa na kawę
11:00-11:42 Sesja II – Leczenie następstw młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej
i innych patologii dziecięcego biodra – część 2 | Prowadzący: Jarosław Feluś, Andrzej Sionek, Marek Synder
11:00-11:10 Rejestr endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wieku rozwojowym i młodych dorosłych – ryzyka, techniki, implanty Jarosław Czubak (Otwock)
11:10-11:18 Zaburzenia rozwojowe stawu biodrowego po przebytych chorobach wieku dziecięcego Marek Synder, Marek A. Synder, Błażej Pruszczyński, Andrzej Borowski (Łódź)
11:18-11:26 Endoprotezoplastyka pierwotna stawu biodrowego u chorych poniżej 20. roku życia – doświadczenia własne Wojciech Kącki, Bartłomiej Szlasek, Szymon Igras (Zakopane)
11:26-11:34 Ocena średniookresowych wyników leczenia bolesnego, porażennego zwichnięcia stawów biodrowych z użyciem endoprotezoplastyki całkowitej u młodych dorosłych z MPD Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Bartosz Bąbik, Jarosław Czubak (Otwock)
11:34-11:42 Ocena średniookresowych wyników leczenia bolesnego nieporażennego stawu biodrowego z użyciem endoprotezoplastyki całkowitej u młodych dorosłych Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Patryk Ulicki, Jarosław Czubak
11:42-13:20 Sesja III – Leczenie urazów stawu biodrowego i bliższego końca kości udowej | Prowadzący: Andrzej Grzegorzewski, Bartłomiej Kowalczyk, Bogusław Rydzak
11:42-11:50 Leczenie złamań panewki stawu biodrowego u pacjentów pediatrycznych Ryszard Tomaszewski¸ Karol Pethe, Jacek Kler, Łukasz Wiktor, Urszula Żmuda (Katowice)
11:50-11:58 Urazowe zwichnięcia stawu biodrowego
u dzieci – analiza występowania i leczenia
w materiale własnym
Dorota Hanf-Osetek, Dawid Łabądź, Sławomir Snela (Rzeszów)
11:58-12:06 Złamania bliższej części kości udowej
u dzieci – epidemiologia, morfologia oraz sposoby leczenia
Szymon Stec, Oliwer Sygacz, Łukasz Matuszewski, Andrzej Ciszewski (Lublin)
12:06-12:14 Analiza leczenia złamań szyjki kości udowej u dzieci w materiale własnym Marek Mroczka, Sebastian Jaszczuk (Rzeszów)
12:14-12:22 Urazowe uszkodzenie chrząstki stawowej głowy kości udowej u młodocianych. Sposoby leczenia w materiale własnym Bogusław Rydzak, Ryszard Bielak (Rzeszów), Michał Rydzak, Maciej Bielak, Karolina Bielak (Wrocław)
12:22-12:30 Złamania szyjki kości udowej powikłane AVN – czy możemy tego uniknąć? Anna Fabiś-Strobin, Krzysztof Małecki, Norbert Guzikiewicz, Piotr Sobczuk (Łódź)
12:30-12:38 Zmiany guzopodobne panewki stawu biodrowego i bliższej części kości udowej. Opisy przypadków Tomasz Raganowicz, Monika Sarna, Sylwester Tchórzewski (Lublin)
12:38-12:46 Ocena okolicy końca bliższego kości udowej w leczeniu łagodnych guzów
u dzieci
Ryszard Tomaszewski (Katowice), Johannes Mayr (Szwajcaria)
12:46-12:54 Zastosowanie alternatywnego dostępu do stawu biodrowego w operacjach rewizyjnych po hemipelwektomiach wewnętrznych Wojciech Jasica, Bartosz Pachuta, Iwona Malesza, Tomasz Walenta, Krzysztof Bronowicki, Agnieszka Szymborska, Anna Raciborska (Warszawa)
12:54-13:00 Dyskusja
13:00-13:20 Arthroscopic Assisted Miniopen Technique for the treatment of Femoroacetabular Impingement Manuel Ribas (Hiszpania)
13:20-14:20 Przerwa na lunch / Warsztaty

 

Warsztat nr 1: „Osteotomie bliższego końca kości udowej”
Prowadzący: dr n. med. Jarosław Feluś

Sala Łemkowska (I piętro)

Warsztat nr 2: „Zastosowanie gwoździa magnetycznego Precise w wydłużaniu kończyn”
Prowadzący: dr n. med. Szymon Pietrzak

Sala Orange (parter)

Osoby, które biorą udział w warsztatach, odbierają lunch-boxy 

przed wejściem na salę warsztatową.

13:20-13:40 New generation of tourniquets – HEMACLEAR tourniquet – dr Marko Kralj (Chorwacja)

 

Wykład sponsorowany 

 

14:20-15:32 Sesja IV – Varia – część 1 | Prowadzący: Szymon Pietrzak, Błażej Pruszczyński, Milud Shadi
14:20-14:28 Zamknięta repozycja stawu biodrowego poprzedzona wyciągiem over-head jako forma leczenia rozwojowej dysplazji Aleksander Koch, Maciej Kasprzyk, Marek Jóźwiak (Poznań)
14:28-14:36 Zastosowanie badania rezonansu magnetycznego w ocenie skuteczności zamkniętej repozycji stawu biodrowego
w leczeniu rozwojowej dysplazji
Aleksander Koch, Maciej Kasprzyk, Marek Jóźwiak (Poznań)
14:36-14:44 Stabilność stawu biodrowego po wydłużaniu we wrodzonym niedorozwoju kości udowej Jędrzej Tschurl, Milud Shadi, Tomasz Kotwicki (Poznań)
14:44-14:52 Profilaktyczna stabilizacja śródszpikowa kości udowej po zakończeniu wydłużania z użyciem aparatów zewnętrznych Jędrzej Tschurl, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki, Milud Shadi (Poznań)
14:52-15:00 Wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne we wrodzonym niedorozwoju kości piszczelowej Milud Shadi, Tomasz Kotwicki, Piotr Janusz (Poznań)
15:00-15:08 Wyniki leczenia wrodzonego stawu rzekomego goleni metodą zrostu krzyżowego Jan Szymczak, Paweł Koczewski, Milud Shadi, Tomasz Kotwicki, Marek Jóźwiak (Poznań)
15:08-15:16 Złożona stopa końsko-szpotawa – wciąż istniejący problem Błażej Pruszczyński¸ Piotr Buchcic, Marek Synder, Andrzej Borowski (Łódź)
15:16-15:24 Ocena radiologiczna i kliniczna pacjentów po blokadzie zatoki stępu śrubą skokową objawowej stopy płasko-koślawej Piotr Morasiewicz, Andrzej Bobiński (Opole)
15:24-15:32 Analiza chodu u pacjentów po blokadzie zatoki stępu śrubą skokową objawowej stopy płasko-koślawej Piotr Morasiewicz, Andrzej Bobiński (Opole)
15:32-16:40 Sesja V – Varia – część 2 | Prowadzący: Łukasz Matuszewski, Kryspin Niedzielski, Ryszard Tomaszewski
15:32-15:40 Użycie termoablacji 3D w leczeniu kostniaka kostnawego okolicy stawu biodrowego
u dzieci
Szymon Wałejko, Justyna Napora, Tomasz Mazurek (Gdańsk)
15:40-15:48 Leczenie kostniaków kostnawych okolicy końca bliższego kości udowej u dzieci
z użyciem laserowej ablacji
Ryszard Tomaszewski, Jacek Kler (Katowice)
15:48-15:56 Współczesne metody rekonstrukcji po resekcjach guzów narządu ruchu Bartosz Pachuta, Iwona Malesza, Krzysztof Bronowicki, Tomasz Walenta, Wojciech Jasica, Agnieszka Szymborska, Anna Raciborska (Warszawa)
15:56-16:04 Ocena kliniczna, densytometryczna i laboratoryjna kości u dzieci z chorobami neuroortopedycznymi skutkującymi niepełnosprawnością ruchową Wojciech Stelmach, Kryspin Niedzielski, Krzysztof Małecki, Paweł Flont, Anna Fabiś-Strobin (Łódź)
16:04-16:12 Poprawa jakości życia po leczeniu neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym Maciej Kasprzyk (Poznań)
16:12-16:20 Stabilność stawów biodrowych a ryzyko rozwoju funkcjonalnego u dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni Maximilian Papsdorf, Magdalena Ratajczyk, Radosław Rutkowski (Poznań), Agnieszka Stępień, Maria Grochowska, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (Warszawa), Marek Jóźwiak (Poznań)
16:20-16:28 Statystyczna analiza kształtu złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci Ryszard Tomaszewski, Jerzy Dajka (Katowice)
16:28-16:36 Znaczenie kliniczne polimorfizmów genów COL1A1 i COL5A1 oraz ich współwystępowanie u pacjentów z hipermobilnością stawów i nawrotowym zwichnięciem rzepki Krzysztof Małecki, Anna Fabiś-Strobin, Kinga Sałacińska, Katarzyna Kwas, Wojciech Stelmach, Jacek Beczkowski, Agnieszka Gach (Łódź)
16:36-16:40 Dyskusja
16:45-17:00 Walne Zebranie członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – termin 1
17:00-17:15 Walne Zebranie członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – termin 2
17:15-17:30 Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej – termin 1
17:30-18:00 Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej – termin 2
19:30-22:30 Kolacja
09:00-10:04 Sesja VI – Kręgosłup | Prowadzący: Tomasz Kotwicki, Michał Latalski,
Tomasz Potaczek
09:00-09:08 Zastosowanie sieci neuronowych w screeningu skolioz idiopatycznych – doniesienia wstępne Anna Danielewicz, Michał Latalski (Lublin), Róża Czabak-Garbacz (Lublin/Kielce), Marek Kamiński, Marek Fatyga (Lublin)
09:08-09:16 Ocena ryzyka komplikacji leczenia operacyjnego skolioz wczesnodziecięcych i dziecięcych przy zastosowaniu magnetycznych prętów rosnących Paweł Grabala, Maciej Wendorff, Łukasz Piekutin, Kamil Mazurek, Tomasz Guszczyn (Białystok)
09:16-09:24 Porównanie leczenia operacyjnego skolioz kostnopochodnych techniką eggshell oraz techniką radykalnej resekcji z dostępu tylnego Paweł Grabala, Maciej Wendorff, Łukasz Piekutin, Kamil Mazurek, Tomasz Guszczyn (Białystok)
09:24-09:32 Odległe wyniki operacyjnego leczenia skoliozy dziecięcej techniką sterowanego wzrostu Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Jakub Adamczyk, Edyta Szumera, Barbara Jasiewicz (Zakopane)
09:32-09:40 Porównanie typów skrzywień i przebiegu leczenia operacyjnego skoliozy u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a i rdzeniowym zanikiem mięśni Tomasz Potaczek¸ Dominik Taterra, Maksymilian Osiowski, Aleksander Osiowski, Kacper Stolarz, Tomasz Kozioł (Zakopane)
09:40-09:48 Zastosowanie ultrasonografii do pomiaru korektywności skoliozy w przechyłach bocznych – doniesienie wstępne Piotr Janusz, Patryk Wiliński, Tomasz Kotwicki (Poznań)
09:48-09:56 Nowe techniki operacyjne w leczeniu skolioz idiopatycznych, przegląd systematyczny literatury Paweł Główka, Jędrzej Tschurl, Łukasz Stępniak, Marek Tomaszewski, Tomasz Kotwicki (Poznań)
09:56-10:04 Ryzyko powikłań neurologicznych w leczeniu operacyjnym masywnych deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży Paweł Grabala, Maciej Wendorff, Łukasz Piekutin, Kamil Mazurek, Tomasz Guszczyn (Białystok)
10:04-10:30 Przerwa na kawę
10:30-12:30 Sesja VII – Studencka | Prowadzący: Barbara Jasiewicz, Łukasz Matuszewski,
Piotr Morasiewicz
10:30-10:38 Analiza urazów okołoporodowych w materiale ośrodka pierwszego stopnia referencyjności w dziedzinie położnictwa i ginekologii w województwie lubelskim Julia Matuszewska, Maciej Pietrzak, Ewa Woźniakowska (Lublin)
10:38-10:46 Analiza zależności między ciężkością złamania nadkłykciowego kości ramiennej u dzieci a liczbą drutów Kirschnera użytych w stabilizacji złamania oraz badanie częstości występowania powikłań w przypadku wyżej wymienionych urazów Joanna Marcisz, Tomasz Lorenc (Katowice)
10:46-10:54 Narażenie na promieniowanie jonizujące w chirurgii złamań nadkłykciowych kości ramiennej a klasyfikacja Gartlanda Magdalena Skraba, Aleksandra Mrowiec (Katowice)
10:54-11:02 Pomiary kąta rotacji tułowia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną z wykorzystaniem skoliometru Bunella, aplikacji w telefonie komórkowym z nakładką adaptacyjną oraz z zastosowaniem techniki wyrównania telefonu kciukami – powtarzalność i spójność pomiaru Karolina Sławatycka, Mikołaj Puchała, Filip Rochowiak, Patryk Wiliński (Poznań)
11:02-11:10 Chirurgiczne zwichnięcie biodra Technika operacyjna i zastosowanie w leczeniu patologii biodra dziecięcego Michał Rydzak, Maciej Bielak, Karolina Bielak (Wrocław)
11:10-11:18 Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej – od rozpoznania do protezoplastyki – opis przypadku Karolina Bielak, Maciej Bielak, Michał Rydzak, Ryszard Bielak, Bogusław Rydzak (Rzeszów)
11:18-11:26 Opis przypadku 13-letniego pacjenta z achondroplazją – przyczyny, objawy, leczenie Karolina Jabłońska, Michał Orczyk, Maciej Zachara (Rzeszów)
11:26-11:34 Patologiczne złamanie części bliższej kości udowej u dzieci – opis przypadku Patrycja Marta, Agata Ossolińska, Maciej Błądziński, Dorota Hanf-Osetek (Rzeszów)
11:34-11:42 Wpływ motywacji werbalnej na długość wykonywania ćwiczenia izometrycznego "deska” Oliwia Base, Julianna Filio, Julia Błażejewska, Emilia Jodłowska, Karolina Sławatycka, Patryk Wiliński (Poznań)
11:42-12:15 Sesja VIII – Plakatowa | Prowadzący: Paweł Flont, Piotr Janusz, Ryszard Bielak

 

Omówienie tematyki e-posterów

Przedstawienie trzech wybranych prac (wystąpienia po 5 minut) 

12:15-12:30 Podsumowanie zjazdu
Ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze prace studenckie
Prowadzący: Tomasz Kotwicki, Sławomir Snela
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.